Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

ZCK 40 jaren jong en nieuw NPJ aangesloten vereniging:

Kurenpolder, zaterdag 24 mei 2014
140602-ZCK-01-800
Zeilclub Kurenpolder (ZCK) vierde het 40-jarig jubileum van de club. Een dag vol gezelligheid en festiviteiten, maar ook waren er wat officiële momentjes. Tijdens deze dag heeft voorzitter Hans Ardon de NPJ plaquette mogen ontvangen van Max Blom en Roos Epke van het NPJ. 

Daarmee is de ZCK nu officieel de tweede vereniging welke is aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

140602-ZCK-02-800Hans Ardon en Roos EpkeZCK richt zich op de jeugd door trainingen te geven aan beginners tot gevorderden in de Optimist, Splash en Laser. Bijna het hele jaar door wordt er op de vereniging getraind, maar ook worden er trainingsdagen gepland met een groep op bijvoorbeeld de Grevelingen of Oosterschelde.

Naast het geven van de trainingen is de club actief in het organiseren van wedstrijden en nemen veel jeugdleden deel aan de Combi Rotterdam, United 4 en Dutch Youth Regatta.

Een actieve vereniging op het gebied van zowel jeugd als wedstrijdzeilen en sinds dit weekend dus aangesloten bij het NPJ!

Mer informatie over ZCK vind je hier.

NPJ trainingsdag bij zeilschool 'Op de Helling'

Heeg, zondag 25 mei 2014
140602-op-de-helling-03-800 Ook zeilschool ‘Op de Helling’ in Heeg is aangesloten bij het NPJ. De theorie-uitleg werd ‘s ochtends verzorgd door Max Blom en Roos Epke. ‘s Middags is de groep het water opgegaan in Laser Vago’s en Randmeren om de onderwezen theorie in de praktijk toe te passen. Helaas met weinig wind, maar er konden toch verschillende wedstrijdjes gevaren worden. Nadruk bij wedstrijden lag voornamelijk op het starten en ronden van de boeien. Toen de wind helemaal op was is de groep weer naar de kant gegaan voor de nabespreking. De verschillende situaties werden nog eens uitgewerkt en bediscussieerd; wie had er bij die boeironding nu eigenlijk voorrang?

Aan het eind van de dag werden de NPJ-oorkondes aan 22 instructeurs van Op de Helling overhandigd, ook werd de NPJ plaquette samen met de bijbehorende NPJ-vlag uitgereikt .
140602-op-de-helling-02-800
Op de Helling is na deze trainingsdag als de derde zeilschool aangesloten op het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen. Binnenkort zal er ook een terugkomdag georganiseerd worden. Dan zal er nog verder op de materie worden in gegaan en wordt de voortgang met betrekking tot het wedstrijdprogramma voor leerlingen beoordeelt.

Ook zeilvereniging KWV De Kaag aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen

dekaagDe jeugd is de komende jaren weer als speerpunt op de agenda gezet bij de Koninklijke Watersport Vereniging De Kaag. En in samenwerking met De Kaag Watersport Academy en het NPJ, wordt hard gewerkt aan een compleet programma voor de jeugdzeilsport.

Steeds meer zeilscholen sluiten zich aan bij het NPJ en bieden ‘NPJ basiscursus wedstrijdzeilen’ in hun programma aan. Op de Kaag is hierdoor ook een mooie samenwerking ontstaan tussen zeilschool en de watersportvereniging, met als gezamenlijk doel de zeilsport onder de jeugd te verbreden en de instroom te verhogen.

Lees meer...

Professionele waterdichte NPJ portofoons tegen zeer aantrekkelijke prijzen

Icom-IC-M87
Goede communicatie op het water is essentieel bij zeilwedstrijden. Al heel lang zijn wedstrijdorganisaties, verenigingen en klassenorganisaties op zoek naar goede, betrouwbare en uniforme communicatiemiddelen tijdens trainingen en wedstrijden.

De werkgroep communicatie van het NPJ heeft de afgelopen winter onderzoek gedaan naar alternatieve mogelijkheden en heeft een heel interessante oplossing gevonden.

Lees meer...

NPJ trainingsdag bij de Kaag Watersport Academy groot succes

NPJ-Kaag-Academy-05
Er is weer een zeilschool die de cursus jeugdwedstrijdzeilen van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) goed heeft afgerond. Op zondag 16 maart gaf het NPJ een trainingsdag voor de instructeurs van de zeilschool ‘Kaag Watersport Academy’ aan de Kaag bij Leiden. Het was een prachtige dag met een zonnetje en een mooie wind.

In de ochtend gaven Max Blom en Roos Epke van het NPJ de theorieles, vervolgens brachten de instructeurs dit ‘s middags in praktijk. De deelnemende instructeurs hebben, enthousiast en bijzonder gedreven, in de Valken van de zeilschool zelf wedstrijdjes gevaren.

NPJ-Kaag-Academy-07Max Blom van het NPJ en Martien van Rijn van de Kaag Watersport Academy klinken aan het eind van de dag op de samenwerking Boeirondingen, starten en tactiek werden veelvuldig geoefend. Na een tiental korte wedstrijdjes was het tijd voor evaluatie op de wal.

Lees meer...

Zeilschool ‘t Veerse Gat als eerste van start met NPJ wedstrijdopleiding

3 februari 2014
Blom-Epke-vrouw-handenschudden-kMax Blom (midden) van het NPJ feliciteert Ellen en Dirk Epke van zeilschool ’t Veerse Gat met de primeur van de NPJ status
Het NPJ is gestart met het opleiden van zeilschool-instructeurs in de beginselen van de zeilwedstrijdsport. Het NPJ wil met deze opleiding zorgen voor meer instroom van jeugdzeilers in de zeilsport. Zeilscholen leren de jeugd met hun reguliere cursusprogramma vooral heel goed zeilen, maar het wedstrijdzeilen is eTheorie-1-ken hele andere discipline die bij de zeilscholen nog nauwelijks aan bod komt.NPJ-RIB-kMet de NPJ opleiding voor zeilschool-instructeurs kunnen de zeilscholen hun cursisten een extra programma bieden waarmee zij de beginselen van de wedstrijdzeilsport kunnen bijbrengen. Een 'win-win' initiatief voor zowel de zeilscholen (aanbieden van de vervolgcursus) als het NPJ (grotere instroom bij de zeilverenigingen).

Lees meer...

Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks