Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Nikki Eijtjes nieuwe coördinator en opleider bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen

foto nikki 02 nieuwsbrief 175x213
foto nikki 04. nieuwsbrief 175x225

pdfDownload als persbericht in PDF

Met ingang van 1 maart 2018 versterkt Nikki Eijtjes het team van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) in de functie van coördinator en opleider.

Zij gaat haar werk 50/50 verdelen tussen het NPJ en het daaraan gelieerde RTC Regatta Center Muiderzand (RCM) te Almere. Nikki is gediplomeerd docent Lichamelijke Oefening en heeft daarnaast aanvullende studies gedaan in sportbewegingsleer en het educatief werken met sporters onder de 21 jaar.
Ze is een door het Watersportverbond gecertificeerd trainster en een bekende persoon in de jeugdzeilwereld. Ze heeft zelf in vele klassen wedstrijden gezeild. De laatste jaren in de Nacra 16 en 17.

Nikki Eijtjes: “Nederlandse zeilers zijn over de hele wereld in de top van de zeilsport terug te vinden. Om deze top nog meer te laten groeien ga ik met veel enthousiasme het NPJ en RCM versterken om de jeugdwedstrijdzeilsport verder op de kaart te zetten. Het geeft mij als sportdocent en gepassioneerd zeiler een ontzettend gaaf gevoel om de jeugd te leren wedstrijdzeilen. En daar beleef ik zelf ook veel plezier aan.”

Naast administratieve- en marketingactiviteiten trekt Nikki voor het NPJ het land in om zeilscholen en verenigingen te ondersteunen met kaderopleidingen en het aanbieden van zeilwedstrijdsport cursussen aan de jeugd.

NPJ-voorzitter Max Blom: “Wij zijn heel blij met de komst van Nikki, het ontbeerde ons de laatste tijd vooral aan daadkracht in ‘het veld’. Met haar komst zullen de zeilscholen en verenigingen weer de juiste aandacht krijgen en pakken we de ingeslagen koers van opleiden en verbinden weer vol enthousiasme op. Zowel binnen NPJ als op het RCM gaat Nikki vast veel mooie dingen bewerkstelligen die ons allen zullen helpen in het waarborgen van de toekomst in de (jeugd) zeilsport.”

Bij het RCM verzorgt Nikki naast eventontwikkeling en marketing ook zeilschoolcursussen, wedstrijdtrainingen en begeleiding.

Directeur/eigenaar RCM en bestuurslid NPJ Eddy Chevalier: “Het RCM is de afgelopen drie jaren explosief gegroeid en Nikki gaat de vernieuwende wijze waarop het RCM de gehele keten van de jeugdzeilsport invult verder uitbouwen en nieuwe activiteiten initiëren. De NPJ-visie die wij hier testen draagt ze bij gebleken succes weer uit via haar werk voor het NPJ.”

Het NPJ heeft niet stilgezeten
Het bestuur van het NPJ heeft in 2017 niet stilgezeten. Er is veel overleg geweest met belangrijke stakeholders in de zeilsport, zoals besturen van grote verenigingen en het Watersportverbond. Met Nikki in het team worden ook de zeilscholen en verenigingen weer intensief betrokken bij de doelstellingen van het NPJ.

Over het NPJ:
Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen is opgericht ten behoeve van het jeugdwedstrijdzeilen in Nederland.
Doelstelling is zoveel mogelijk jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en te houden door de structuur en alle bestaande en nieuwe faciliteiten rond het nationale jeugdwedstrijdzeilen optimaal te organiseren en te begeleiden.
Het NPJ wil het jeugdwedstrijdzeilen verenigen en met een sterke organisatie diverse zaken met een vergaande professionaliteit aanpakken en faciliteren.
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks