Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen prominent aanwezig op de HISWA 2017

Hiswa logoDit jaar hebben we de aandacht op de stand vooral gericht op de bij het NPJ aangesloten zeilscholen en verenigingen die het wedstrijdzeilen als vast onderdeel in hun programma hebben opgenomen. Een deel van de aangesloten organisaties uit verschillende regio’s heeft een eigen bemande balie op onze stand, zodat iedereen uitvoerige en persoonlijke informatie kan krijgen.

Natuurlijk kan je ook bij het NPJ zelf terecht voor vragen en adviezen over het jeugdwedstrijdzeilen.

De NPJ stand is te vinden in Hal 2 met standnummer 02.412.

Kinderen tot 16 jaar hebben gratis toegang tot de beurs. Overige kaarten kunnen online met korting worden aangeschaft. Ga naar www.hiswarai.nl.

Meer informatie over het NPJ: www.npjeugdwedstrijdzeilen.nl of info@npjeugdwedstrijdzeilen.nl
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

© 2013 NPJ - Design EQworks