Missie

Het NPJ is ontstaan omdat de initiatiefnemers al jaren signaleren dat de jeugd instroom bij verenigingen en klassenorganisaties minimaal is. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Alle activiteiten van het NPJ zijn er vooralsnog op gericht om nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en daarmee de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en ultimo de verbreding aan de top te waarborgen.

Het is een visie gericht op de lange termijn, rendementen op korte termijn zijn mooi maar geen borging. Daarvoor is de medewerking nodig van alle betrokken partijen in de zeilsport.

Naast deze strategische visie wil het NPJ met uniformiteit en centrale inkoop aan kostenbesparing voor iedereen werken, een belangrijk zaak gezien de economische ontwikkelingen. Sponsoren zijn zeer schaars en verenigingskassen dreigen op te drogen door vergrijzing en gebrek aan instroom van nieuwe leden.

Het NPJ wil samen optrekken met alle organisaties en besturen die niet uitsluitend op zoek zijn naar korte termijn resultaten voor de eigen organisatie, maar deze lange termijnvisie met ons delen.

NPJ Opstapdag 13 juni gaat niet door

De NPJ Opstapdag die op zaterdag 13 juni was gepland kan helaas niet doorgaan.
Er is onder een aantal klassenorganisaties, zeilscholen, zeilverenigingen en leveranciers op dit moment te weinig animo voor deelname aan één dag ter promotie van de jeugdzeilsport. Dit terwijl het vooral die partijen zijn geweest die de Opstapdag hebben voorgesteld als alternatief voor de HISWA deelname.
 
Het NPJ bestuur laat weten het jammer te vinden dat het eerder genoemde betrokken organisaties niet is gelukt om tijd en energie te steken in een gezamenlijke Opstapdag. ,,De instroom van de jeugd bij verenigingen en klassenorganisaties is minimaal. Als daaraan niks wordt gedaan zal de Nederlandse zeilsport in het algemeen een zware toekomst tegemoet gaan. Vanuit het NPJ willen we nieuwe jeugd aan het wedstrijdzeilen krijgen en zo de toekomst van klassenorganisaties, verenigingen en voor de lange termijn te waarborgen en de top in de zeilsport te verbreden.’’
 
In samenwerking en in overleg met de betrokken organisaties wilde het NPJ op 13 juni een eerste Opstapdag organiseren. Het idee was dat bestaande en nieuwe zeilers, ouders, trainers, coaches en begeleiders elkaar tijdens de Opstapdag kunnen ontmoeten. De diverse jeugdklassen zouden zichzelf presenteren. Nieuwe zeilers zouden niet alleen de diverse jeugdzeilboten kunnen bekijken, maar er ook zelf in (mee)varen.
 
Ook zou de Opstapdag een ontmoetingsplaats van botenbouwers, zeilmakers, leveranciers, bestuurders, begeleiders en officials zijn. Het streven was met een gezamenlijke Opstapdag de jeugdzeilsport toegankelijker te maken voor nieuwe zeilers en hun ouders. Tijdens de Opstapdag zouden jeugdwedstrijdzeilers diverse boten kunnen uitproberen om zo een gedegen beslissing te kunnen maken voor het in- of overstappen naar een andere klasse.
 
Maar ‘uitstel is geen afstel’. Het NPJ zal in overleg met alle partijen kijken of zaterdag 29 augustus 2015 haalbaar is. In de hoop dat dit alle partijen genoeg gelegenheid geeft om het nodige te regelen. Zo niet, dan zal het evenement naar het volgende seizoen worden verplaatst. De insteek en voorwaarden blijven voor het NPJ gelijk.

Zeilschool De Randmeren aangesloten bij het NPJ

logo randmerenBiddinghuizen, 22 maart 2015

Zondag 22 maart is bij zeilschool de Randmeren een training georganiseerd voor instructeurs van de zeilschool.

De dag werd gestart met een theoretische uitleg over het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen (NPJ) en over de inhoud van het wedstrijdzeilen. Acht instructeurs namen deel aan deze training. Verschillende regels en situaties die voor kunnen komen tijdens het wedstrijdzeilen, werden uitgewerkt en besproken.

150422 Randmeren zeilen

Na de lunch was het tijd om het water op te gaan. Er werd deze dag gevaren in 4 Valken. Met een heerlijk lentezonnetje en een mooie wind werd er op het water hard getraind aan zowel het starten als boeironden. De resultaten waren wisselend, wat iedere wedstrijd zorgde voor een interessante race met uitdagende starts en boeirondingen. Na de nabespreking op de kant was is het welverdiende certificaat aan de instructeurs uitgereikt. Deelnemers aan deze training zijn nu officieel benoemd tot beginnend NPJ wedstrijdtrainer. Met de benoeming van de instructeurs en het volgen van de training, is zeilschool de Randmeren nu officieel als 11e zeilschool aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

Naast de reguliere externe zeillessen die de zeilschool aanbiedt waarbij wedstrijdtraining wordt geïntegreerd in de lessen, heeft de zeilschool recent het Regionaal Trainingscentrum Wedstrijdzeilen geopend. Het trainingscentrum heeft als doel meer jeugd uit de regio kennis te laten maken met de wedstrijdzeilsport. Een mooi streven wat aansluit bij het NPJ!

Meer informatie over zeilschool de Randmeren: www.derandmeren.nl

Roei- en zeilvereniging “Gouda” als vijfde vereniging aangesloten bij het NPJ

150513 Logo RZVG GoudaReeuwijk, 29 maart 2015

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Roei- en Zeilvereniging "Gouda" heeft Jeroen van Catz namens de vereniging de NPJ plaquette en vlag in ontvangst mogen nemen. Hiermee is de RZVG als 5e vereniging aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen.

150513 RZVG aansluitingMarjolein Epke, secretaris bij het NPJ, was aanwezig om kort te vertellen over de inhoud van het NPJ. Dit werd aangevuld door Jeroen, hij vertelde over de mogelijke samenwerking en ondersteuning tussen de vereniging en het NPJ. "Naast de CWO-lessen die wij vanuit de vereniging aanbieden aan de Optimist, Cadet, RS-Feva, Splash, Centaur en Randmeer merken we steeds meer enthousiasme voor het wedstrijdzeilen. In samenwerking met GW Elfhoeven is Team Gouda nu opgericht, waardoor we een ruimer aanbod creëren voor de jeugd op het gebied van wedstrijdzeilen."

Het NPJ zal de vereniging ondersteunen in het aanbieden van het wedstrijdcursussen aan cursisten, zowel van Team Gouda als deelnemers aan de CWO-cursus wanneer daar interesse voor is. Op die manier kunnen (aankomende) jeugdwedstrijdzeilers bij de vereniging blijven varen door de juiste ondersteuning en faciliteiten in hun weg naar de top!

Team Gouda is werkt met verschillende niveaus in verschillende klassen (Optimist, Splash en RS Feva). Het team volgt trainingen en neemt deel aan wedstrijden op lokaal, regionaal en nationaal niveau. RZVG heeft voor deelnemers aan Team Gouda enkele wedstrijdwaardige boten beschikbaar.
Een vereniging met een zo'n 1000 leden waar na ruim 100 jaar nu een zichtbare boost wordt gegeven aan het jeugdwedstrijdzeilen op de vereniging!

Kijk voor meer informatie op www.roeienzeil.nl

Roeland van Vreumingen neemt functie van Marjolein Epke over

21 04 2015 Persbericht Overdracht NPJ foto s15-04-2015 Muiderzand

Marjolein is na haar periode bij het NPJ haar horizon aan het verbreden op Curaçao, waar ze zeiltraining geeft.

Roeland zal haar werkzaamheden overnemen. Naast de wisseling van de NPJ-wacht is het kantoor ook verhuisd van Katwijk naar Muiderzand. Het nieuwe Regatta Center zal de basis zijn van waaruit Roeland gaat werken.

Roeland is al jong met de zeilsport in aanraking gekomen. Eerst op de surfplank en later in de Valk en op de catamaran. Ook heeft hij veel ervaring met lesgeven op zeilscholen. Daarnaast heeft hij veel wedstrijd training en coaching gegeven aan verschillende jeugdklassen. Optimist, Splash, Hobie Dragoon, RS Feva en RS500. Verder heeft hij veel ervaring met het begeleiden van instructeurs en beginnend wedstrijdtrainers.

"Ik ben al jong met het zeilvirus besmet geraakt, eerst op de zeilschool. Later kwam daar het wedstrijdzeilen bij. Ik zit graag op het water, het aller liefste zelf, maar met enthousiaste jeugd heb ik ook een topdag op het water."

Roeland zal het opleiden van instructeurs tot NPJ basis wedstrijdtrainer op zich nemen. Verder zal hij, net als Marjolein, het dagelijks contact met de aangesloten locaties verzorgen. Dit jaar komt daar de organisatie van de Nationale Opstapdag 13 juni als taak bij. Op deze dag zullen alle jeugdwedstrijdklassen vertegenwoordigd zijn.

Roeland is hier eerste aanspreekpunt en te bereiken via: roeland@npjeugdwedstrijdzeilen.nl
of 0652 336 111
 
Kantoor NPJ:

Regatta Center Muiderzand
IJmeerdijk 4
1361 AA Almere.

Zeilvereniging Zuidlaardermeer aangesloten

141219 logo zuidlaardermeer13 december 2014, Kropswolde

Zaterdag 13 december j.l. werd op Zeilvereniging Zuidlaardermeer, afgekort ZZ, de jaarafsluiting van het seizoen 2014 georganiseerd. Een gezellig programma waarbij de kinderen, die deel hadden genomen aan de zeillessen, hun CWO diploma of vorderingenstaat in ontvangst mochten nemen. 141219 ZV Zuidlaardermeer kinderenEr is afgelopen seizoen les gegeven in de sectie jeugdzeilen en zwaardboot. Na de diploma-uitreiking volgde de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden, de donderdagavond competitie en de Veenborg Bokaal.

141219 ZV Zuidlaardermeer uitreikingvlagVervolgens kreeg Marjolein Epke van het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen, het woord. Zij heeft aan de aanwezige leden van ZZ in het kort verteld over de inhoud van het NPJ en wat het Platform voor de vereniging zou kunnen betekenen. De plaquette en de vlag van het NPJ zijn in ontvangst genomen door Harm Messchendorp, bestuurslid jeugdzaken van ZZ. Met deze uitreiking is Zeilvereniging Zuidlaardermeer nu officieel aangesloten bij het NPJ.

141219 ZV Zuidlaardermeer hijsenvlagHarm is, namens het bestuur, blij met deze aansluiting. ,,Het blijft een uitdaging jeugd aan het zeilen te krijgen en vooral ook te houden. Wij kijken uit naar een positieve samenwerking met het NPJ waarbij we veel voor elkaar en daarmee voor de wedstrijdzeilende jeugd kunnen betekenen.” De vlag werd direct in de mast gehesen en daarmee werd de middag afgesloten.

De vereniging biedt CWO-zeilles aan in Optimist en Splash/Laser. Daarnaast geven zij ook wedstrijdtrainingen voor kinderen die al ervaring hebben met zeilen. Zij worden begeleid door trainers van ZZ bij verschillende wedstrijden.

Meer informatie over ZV Zuidlaardermeer: www.zvzuidlaardermeer.nl

Watersportvereniging Makkum als 3e vereniging aangesloten

Makkum, 29 november 2014
141229-NPJ-Makkum
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Watersportvereniging Makkum
is de felbegeerde NPJ plaquette en vlag aan de vereniging uitgereikt. Hiermee is deze vereniging als derde officieel aangesloten bij het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen. NPJ secretaris Marjolein Epke en bestuurslid Eddy Chevalier hebben ook de mogelijkheid gekregen kort en bondig aan de leden van de vereniging uit te leggen wat het NPJ inhoudt en wat dit voor een vereniging zoals WV Makkum zal betekenen.
 
Holger Bakker, bestuurslid van WV Makkum en lid van de jeugdcommissie van de vereniging, gaf ook aan wat de aansluiting bij het NPJ voor hen specifiek zal inhouden: "De vereniging heeft behoefte aan de ondersteuning van de trainers op het gebied van wedstrijdzeilen. Zeker de jeugdafdeling is hard aan het groeien en WV Makkum wil graag (aankomende) jeugdwedstrijdzeilers kunnen blijven ondersteunen en faciliteren in hun weg naar misschien wel de top!".
 
vlag-wv-makkumOp zondag worden de wedstrijdtrainingen bij de vereniging georganiseerd. Het doel is om volgend seizoen aan meer wedstrijden buiten de vereniging deel te gaan nemen. Het NPJ zal de WV Makkum gaan ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van de jeugd(wedstrijd)opleiding in Makkum.
Er zijn daar mooie uitdagingen voor jongeren, het plezier in het wedstrijdzeilen, maar ook het varen op 'groot' water, omdat de vereniging direct aan het IJsselmeer.
 
Logo-NPJ
                                                           facebook-button-32x32 twitter-button-32x32
logo maxs column s

button-zeilscholen

button-verenigingen

Schrijf je in voor de NPJ Nieuwsbrief
Joomla Extensions powered by Joobi
© 2013 NPJ - Design EQworks